TILMELDING

Vil du konkurrere til DFNA, Open Danish Championships 2024?
Sådan gør du!

  1. MEDLEMSSKAB

Medlemskab og tilmeldingsgebyr til konkurrencen. Priserne er pt. således: 

  • Medlemskab (januar-december): kr. 550
  • Konkurrence tilmelding til ODC fee : kr. 1050

Indbetaling af disse beløb (i alt kr. 1.600 skal ske ved kontooverførsel i forbindelse med online tilmelding til den pågældende konkurrence til nedenstående bank konti – samt sende en mail med bekræftelse af tilmelding og hvilken klasse man vil stille i –  til kontakt@dfna.dk

SPAREKASSEN KRONJYLLAND
Reg nr: 9323
Konto nr: 0018209748

Tilmelding skal ske SENEST 4 uger før konkurrencen. Betaling for medlemskab, tilmeldingsgebyr refunderes ikke med mindre speciel aftale med DFNA foreligger.

DFNA medlemskab er for alle atleter bosiddende i Danmark. Gæstemedlemskaber for atleter ikke bosiddende i Danmark kan gives såfremt, konkurrencen indeholder mindst en international klasse. Hver ansøgning om medlemskab behandles individuelt, og DFNA forbeholder sig i alle tilfælde retten til at afslå medlemskab uden begrundelse og uden mulighed for, at ansøger kan appellere afgørelsen.

Amatør atleter med et DFNA medlemskab, som ønsker at konkurrere i en konkurrence afholdt af andre INBA/PNBA affiliates kan kun gøre dette med godkendelse af DFNA. Dette skal ske, da atleterne anses for at repræsentere forbundet, og de skal således have bevist i en forudgående DFNA konkurrence, at besidde den krævede standard for at konkurrere internationalt. Alle INBA/PNBA affiliates er opmærksomme på denne regel, og vil ikke give dig adgang til deres konkurrencer uden vores godkendelse. En sådan international kvalifikation er gyldig løbende år plus et år fra den konkurrencedato, hvor man opnåede denne kvalifikation, og gælder kun for den klasse, hvori man opnåede kvalifikation. DFNA kan i specielle tilfælde give dispensation for denne regel.

Har man en gyldig international kvalifikation og ønsker at stille op i en INBA/PNBA sanktioneret konkurrence i udlandet kræves det, at man har betalt medlemskab til DFNA det pågældende år.

Ethvert medlem af DFNA, hvis adfærd (personligt eller via sociale eller andre virtuelle medier) skønnes upassende/ skadelig for forbundet eller ikke i tråd med sportens ånd kan risikere at få deres medlemskab suspenderet. Dette gælder både under og udenfor konkurrence