Regler og guides for atleter

Klik her for at downloade pdf version

Opdateret indtil ultimo 2021 og er gældende indtil andet oplyses.

Læs venligst disse regler grundigt igennem før du henvender dig til DFNA med din forespørgsel.

Afsnit:

 1. Medlemskab
 2. Amatør/Professionel status
 3. Dopingtest/antidoping
 4. Konkurrence klasser
 5. Regler/guidelines for individuelle discipliner

1 – Medlemskab –

Medlemskab og tilmeldingsgebyr er vist på tilmeldingsblanketten til konkurrencen. Priserne er pt. således:

 • Medlemskab (januar-december): kr. 450
 • Tilmeldingsgebyr: kr. 550

Indbetaling af disse beløb (i alt kr. 1.000) skal ske ved kontooverførsel i forbindelse med online tilmelding til den pågældende konkurrence.

Tilmelding skal ske SENEST 3 uger før konkurrencen. Betaling for medlemskab og tilmeldingsgebyr refunderes ikke med mindre speciel aftale med DFNA foreligger.

DFNA medlemskab er for alle atleter bosiddende i Danmark. Gæstemedlemskaber for atleter ikke bosiddende i Danmark kan gives såfremt, konkurrencen indeholder mindst en international klasse. Hver ansøgning om medlemskab behandles individuelt, og DFNA forbeholder sig i alle tilfælde retten til at afslå medlemskab uden begrundelse og uden mulighed for, at ansøger kan appellere afgørelsen.

Amatør atleter med et DFNA medlemskab, som ønsker at konkurrere i en konkurrence afholdt af andre WNBF affiliates kan kun gøre dette med godkendelse af DFNA. Dette skal ske, da atleterne anses for at repræsentere forbundet, og de skal således have bevist i en forudgående DFNA konkurrence, at besidde den krævede standard for at konkurrere internationalt. Alle WNBF affiliates er opmærksomme på denne regel, og vil ikke give dig adgang til deres konkurrencer uden vores godkendelse. En sådan international kvalifikation er gyldig løbende år plus et år fra den konkurrencedato, hvor man opnåede denne kvalifikation, og gælder kun for den klasse, hvori man opnåede kvalifikation. DFNA kan i specielle tilfælde give dispensation for denne regel.

Har man en gyldig international kvalifikation og ønsker at stille op i en WNBF sanktioneret konkurrence i udlandet kræves det, at man har betalt medlemskab til DFNA det pågældende år.

Ethvert medlem af DFNA, hvis adfærd (personligt eller via sociale eller andre virtuelle medier) skønnes upassende/ skadelig for forbundet eller ikke i tråd med sportens ånd kan risikere at få deres medlemskab suspenderet. Dette gælder både under og udenfor konkurrence.

2 – Amatør/Professionel status –

En amatør atlet er defineret som en, der i øjeblikket ikke er kvalificeret til at blive WNBF Professionel. Herunder professionelle atleter, der er medlem af andre forbund anerkendt af WNBF, og som ville være berettiget til WNBF Pro status, hvis dette måtte ønskes. Atleter, der har Pro status i forbund, som ikke anerkendes af WNBF, er generelt berettiget til at konkurrere som amatører, men dette vil blive besluttet fra sag til sag. WNBF Pro atleter, der ikke har konkurreret som en Pro atlet i 2 år, og som har valgt at opgive deres Pro status er også berettiget til at vende tilbage til amatør konkurrence og ansøge om DFNA medlemskab.

Amatør medlemmer kan frit konkurrere i andre forbund uden forbehold. Et DFNA medlemskab begrænser ikke en atlet til kun at konkurrere i DFNA arrangementer.

En professionel atlet er defineret som en, der enten er blevet tilbudt og har accepteret WNBF Pro status, eller har opnået WNBF Pro medlemskab ved at have Pro status i et af WNBF anerkendt forbund. Når en sådan status haves, bliver atleten medlem af WNBF og betaler for medlemskab direkte til WNBF. En professionel atlet behøver ikke at have DFNA medlemskab længere, men skal have et gyldigt WNBF medlemskab, før de kan konkurrere i Pro konkurrencer afholdt af DFNA.

Open Danish Championship er en Pro Qualifier, jf. følgende regler. Pro-card uddeles til over-all vindere eller klassevindere (såfremt der ikke er over-all) i klasser, hvor antallet af atleter er minimum 8.

Der uddeles ikke Pro-Cards i junior klasser.

Eksempel 1:
4 Figure atleter, Short Class + 4 Figure atleter, Tall Class = 1 Over-all vinder, der får Pro-Card.

Eksempel 2:
8 Mens Physique atleter i en klasse = 1 klasse vinder, der får Pro-Card.

Eksempel 3:
4 Mens Physique atleter, Short Class + 3 Mens Physique, Tall Class = 1 Over-all vinder, INGEN Pro-card.

Eksempel 4:
7 Figure atleter i en klasse = 1 klasse vinder, INGEN Pro-Card.

3 – Dopingtest/antidoping –

DFNA følger nøje de regler og kriterier udstukket af WNBF, og al dopingtest i DFNA sker i henhold til ”WNBF Banned Substance list”.

Ved alle DFNA konkurrencer vil der blive doping testet både via urinprøver og polygraph/løgnedetektor test (DFNA forbeholder sig retten til uden forudgående varsel også at teste på anden vis), og bliver en atlet udvalgt til test, har denne ikke ret til at afslå.

Betaling for polygraph testen skal ske kontant umiddelbart før testen. Prisen er $ 65.

Atleter under 18 år vil ikke blive testet uden tilsagn og tilstedeværelse af forældre eller værge og med godkendelse af testmyndigheden.

Alle kommende DFNA medlemmer SKAL sikre sig, at de overholder de gældende regler udstukket i ”WNBF Banned Substance” listen, som findes her: www.worldnaturalbb.com, INDEN de søger om medlemskab. Medlemmer har ligeledes pligt til løbende at sikre sig, at de overholder de til enhver tid gældende guidelines i ”WNBF Banned Substance” listen, samt ophører med at bruge tilskud, der måtte blive tilføjet nævnte liste.

Enhver fejlet dopingtest vil resultere i karantæne fra konkurrence, jf. de på det pågældende tidspunkt gældende WNBF regler.

DFNA kan IKKE sige god for et produkt/kosttilskud, som værende ”sikkert at bruge” i forbindelse med en konkurrence, medmindre fremstillingsprocessen er blevet garanteret overfor forbundet. Det påhviler den enkelte atlet/medlem, at sikre sig, at ingen ingredienser i de produkter/kosttilskud man måtte benytte forefindes på ”WNBF Banned Substance” listen. Er du i tvivl, så undlad at benytte produktet/kosttilskuddet.

4 – Konkurrence Klasser –

DFNA tilbyder i 2019 følgende klasser:

 • Junior Men Bodybuilding (23 og under)
 • Masters Men Bodybuilding (over 40)
 • Masters Ladies Figure (over 40)
 • Masters Ladies Bikini (over 40)
 • Open Ladies Bikini
 • Open Mens Physique
 • Open Ladies Figure
 • Open Ladies Bodybuilding
 • Light Weight Open Men Bodybuilding (Op til og inkl. 70 kg.)
 • Middle Weight Open Men Bodybuilding (Op til og inkl. 80 kg.)
 • Heavy Weight Open Men Bodybuilding (Over 80 kg.)

DFNA forbeholder sig retten til at fjerne, tilføje eller lægge klasser sammen såfremt antallet af tilmeldte atleter måtte nødvendiggøre det. I tilfælde af at et stort antal tilmeldte Open men Bodybuilders gør det nødvendigt med flere end tre vægtklasser, vil opdelingen være som følger:

 • Bantamweight (Op til og inkl. 68 kg.)
 • Light Weight (Op til og inkl. 75 kg.)
 • Middle Weight (Op til og inkl. 80 kg.)
 • Light Heavy Weight (Op til og inkl. 86 kg.)
 • Heavy Weight (Above 86 kg.)

TANNING:

Alle tanning produkter, bortset fra oliebaserede produkter som f.eks. Dreamtan er tilladt. Det forventes, at den enkelte atlet behandler konkurrencestedet med respekt, og at man gør rent efter sig selv, hvis man ved uheld tilsviner steder, der ikke er afdækket. Atleter, der på grov vis ikke overholder denne anmodning, kan risikere at blive diskvalificeret fra konkurrencen samt miste deres DFNA medlemskab.

Vi opfordrer på det kraftigste vores atleter til at benytte forbundets officielle tanning service, såfremt en sådan findes til den pågældende konkurrence.

5 – Regler/guidelines for individuelle discipliner –

Specifikke regler for de enkelte discipliner følger herefter. Det er vigtigt, at du har gjort dig bekendt med reglerne for den klasse, som du planlægger at stille op i.

 

DFNA Bodybuilding, kvinder og mænd

BEKLÆDNING:

Kvinder: To-delt bikini, hvor toppens stropper krydser på ryggen.

Mænd: Bodybuilding Posing Suit/trunks.

De skal være af et ensfarvet materiale, men kan være dekoreret med glitter eller lignende. Sølv, guld og metalfarver generelt er også tilladt. G-streng er ikke tilladt, men der findes ikke en specifik regel for hvor meget af ballen, der skal tildækkes. Er du i tvivl, så ret henvendelse til DFNA.

BEDØMMELSE:

Atleterne vil blive bedømt ved at udføre en række ”quarter turns” (semi-afslappet) samt de obligatoriske poseringer. Atleten skal udføre poseringerne uden unødig tidsudtrækning. Vær opmærksom på, at hver gang en posering bliver kaldt, vil dommerne vurdere den komplette pakke, og kun den kropsdel poseringen omhandler.

Note: Hoveddommeren har mulighed for at dømme en atlet ned, såfremt denne ikke udfører den kaldte posering korrekt, og hvis man ignorerer, at hoveddommeren gør opmærksom på dette. Atleten vil først få en advarsel, og ignoreres denne vil atleten blive dømt ned for hver ukorrekt posering. Atleterne skal KUN sættes den/de poseringer, som bliver kaldt af hovedommeren.

DFNA BODYBUILDING POSERINGER:

 • Quater turns der viser alle fire sider. Atleten skal stå fladt på sine fødder og disse må ikke være forskudt. Overdrevet tvist i overkroppen og opspænding i muskulaturen kan blive påtalt af hoveddommeren.
 • Front Double Biceps
 • Front Lat Spread
 • Side Chest
 • Rear Double Biceps (visende den ene læg)
 • Rear Lat Spread (visende den ene læg)
 • Side Tricpes (begge hænder bag på ryggen)
 • Abs and Thighs (hænderne samlet bag hovedet)
 • Most Muscular Pose (atleten bestemmer selv hvilken version)

Alle atleter skal desuden vise en 60 sekunders fri rutine. INGEN rekvisitter eller kostumer er tilladt.

Poseringsmusikken er efter eget valg, men må ikke indeholde overdrevet banden, seksuelle udgydelser, opfordring til vold eller racisme. Musik af denne type vil IKKE blive spillet.

Poseringsmusik skal indsendes til DFNA via e-mail senest 3 uger før konkurrencen. Har en atlet ikke indsendt sin musik rettidigt, vil denne skulle posere til musik, som DFNA vælger (bortset fra i sjældne tilfælde, hvor forudgående aftale med DFNA er lavet).

 

DFNA Figure, kvinder

Figure er en fysik klasse, som bliver bedømt ligeligt på symmetri, conditioning og stage presence (dette inkluderer atletens stage walk). Dommerne kigger på muskel balance og proportioner (f.eks. mellem over- og underkrop). Figure atleter bør være symmetrisk balancerede. Over- eller underkroppen bør ikke overmatche hinanden. Ingen enkeltstående kropsdel bør skille sig ud, og atleten bør fremvise en god muskel conditioning. Lav fedtmasse og veludviklet muskulatur forventes af atleterne, men ikke på bodybuilding niveau, da dette vil tælle negativt i denne klasse.

Atleterne bliver dømt over to runder.

BEKLÆDNING:

To-delt Figure bikini, hvor toppens stropper krydser på ryggen. G-streng er ikke tilladt og bikinien skal kunne dække ca. 50% af bagdelen. Er du i tvivl, ret henvendelse til DFNA. Bikinien må udsmykkes med sten, glitter, pailletter osv. for ekstra effekt.

Højhælede sko er påkrævet.

Smykker er tilladt – ligeså er kropssmykker (piercinger), såfremt de er diskrete. Generelt skal de smykker man bærer IKKE fjerne fokus fra ens fysik eller trække ned i elegance.

BEDØMMELSES:

RUNDE 1 – GRUPPE SAMMENLIGNING:

Atleterne skal udføre de obligatoriske quater turns, hvor dommerne vil sammenligne atleterne med hinanden.

Obligatoriske poseringer (Quarter turns):

Front posering:
Hælene skal være samlet og på linje. Hofterne skal vende mod dommerne, og armene skal placeres langs siden (de skal ikke røre kroppen, men heller ikke spredes overdrevent). Lats skal spredes, således der vises V-form. Tæerne skal være fremadvendt, men atleten kan dreje fødderne MARGINALT ud ad, hvis det giver en bedre præsentation af låret. Mere end 15 graders ud ad rotation er ikke tilladt og vil blive påtalt af hoveddommeren.

Side posering:
Fra frontposeringen drejer atleten en kvart omdrejning til højre. Overkroppen drejes ca. 35 grader mod dommerne, så den bagerste skulder kan se, men drejningen må ikke være overdrevet. Hofter, øjne og fødder skal pege mod siden af scenen – og atleten skal stå på flade fødder. Fødderne kan stå ”en halv fod” forskudt – i dette tilfælde bestemmer atleten, hvilken fod, der skal være forrest. Langt hår bør placeres bag skulderen, så det ikke dækker for dommernes udsyn. Både den forreste og den bagerste hånd skal hænge frit ned med håndfladen ind mod kroppen.

Ryg posering:
Fra sideposeringen drejer atleten en kvart omdrejning til højre og vender ryggen til publikum og dommerne. Atleten skal stå med fødderne samlet eller meget tæt sammen (hælene på stiletterne må ikke være mere end ca. 3-4 cm. fra hinanden) og de skal være parallelle. Atleter med langt hår bør samle det foran den ene skulder, så ryggen kan ses. Armen skal hænge ned langs siden med håndfladerne ind mod kroppen og ryggen spredt ud for at vise v-form og symmetri.

RUNDE 2 – STAGE WALK:

En ”Stage Walk” er atletens mulighed for at vise dommerne sin symmetri, condition og ”Stage Presence”. Atleten bør udføre sin Stage Walk på en smagfuld og selvsikker måde. En overdrevet eller unødig lang performance vil blive scoret ned.

Atleten skal udføre sin Stage Walk jævnfør DFNAs anvisninger og regler – se oversigt over Stage Walk. Atleter der ikke følger disse anvisninger vil blive scoret ned.

Nedenstående er rækkefølgen for en stage walk:

 1. Center scene, bagerst (Front pose)
 2. Center scene, forrest (Alle fire quarter turn poseringer i rækkefølge afsluttende med front pose)
 3. Herefter forlader atleten scenen.

KUN de obligatoriske quarter turn poseringer er tilladt under atletens Stage Walk. Det vil sige ingen individuelle poseringer, og atleterne vil blive dømt ned, såfremt disse regler ikke overholdes. En vis kreativitet i forhold til overgange fra pose til pose, er dog tilladt.

En tegning over hvordan en stage walk skal udføres kan downloades på her.

 

DFNA, MENS PHYSIQUE

Denne klasse er IKKE bodybuilding med lange badeshort, så stor muskularitet og super lav fedtmasse og ”striations” er ikke nødvendigt for, at klare sig i denne klasse. Faktisk vil atleter med en muskel- og fedtmasse egnet til at stille op i bodybuilding blive scoret ned i Mens Physique (*). Dommerne kigger efter en slank, fit og atletisk fysik, der er balanceret og æstetisk at se på. Vigtige elementer er: V-form, brede skuldre og smal talje og flot udviklede mavemuskler. Atletens fysik skal være velafbalanceret uden at nogen muskelgruppe overskygger en anden. Dette gælder også over- og underkrop.

(*) Ved WNBF Worlds 2016 var der antydninger af et holdning skift mht. at acceptere ”større” MP atleter. Såfremt dette bliver international standard, følger DFNA efter.

BEKLÆDNING:

Atleten skal være barfodet og bære ”Board Shorts”, som ikke sidder stramt over lårene. Posing trunks eller tights er ikke tilladt. Shortsene skal dække hele låret og skal maksimalt gå til knæene. Kanten af board shortsene skal være ca. midt imellem hofterne og navlen, så hele hoften er dækket til, men uden at mavemusklerne bliver dækket.

BEDØMMELSE:

RUNDE 1 – GRUPPE SAMMENLIGNING:

Scoring: Atleterne vil blive sammenlignet på kropsbygning, symmetri, muskularitet, definition/conditioning og generel ”Stage Presence”.

Front Posering:
Hælene kan enten være placeret 5-15 cm fra hinanden eller med vægten på det ene ben, imens det andet ben kan placeres ud til siden, knæet kan være lidt bukket. Det er tilladt at have en hånd i siden.

Hofterne SKAL vende mod dommerne.

Atleten bør spænde sine Lats for at præsentere V-form, men ikke overdrive.

Tæerne skal vende mod dommerne. Vælger man at stå med benene næsten samlet, er det tilladt at vinkle tæerne en smule ud ad, hvis det hjælper ens præsentation. Såfremt dette overdrives kan det blive påtalt af hoveddommeren. Ligeledes kan hoveddommeren bede en atlet om at vise front poseringen med næsten samlet ben, jf. ovenstående.

Sideposering:
Fra frontposeringen drejer atleten en kvart omdrejning til højre. Overkroppen drejes ca. 35 grader mod dommerne, så den bagerste skulder kan ses, men drejningen må ikke være overdrevet. Hofterne SKAL pege mod siden af scenen, men hovedet må gerne drejes mod dommere/publikum. Benene må placeres en smule forskudt. Hænderne kan hænge langs siden, eller den ene hånd kan placeres på hoften.

Rygposering:
Fra sideposeringen drejer atleten en kvart omdrejning til højre og vender ryggen til publikum og dommerne. Lige som med frontposeringen kan fødderne enten være placeret 5-15 cm fra hinanden eller med vægten på det ene ben, imens det andet ben kan placeres ud til siden, knæet kan være lidt bukket. Det er tilladt at have en hånd i siden.

Atleten bør spænde sine Lats for at præsentere V-form, men ikke overdrive.

Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at dreje hovedet og kigge mod dommerne/publikum.

Generelt:
Atleten skal sætte sin posering eller kun bevæge sig såfremt, det er nødvendigt at sætte poseringen op igen. Unødige, overdrevne og distraherende bevægelser kan blive dømt ned.

RUNDE 2 – STAGE WALK:

En ”Stage Walk” er atletens mulighed for at vise dommerne sin symmetri, condition og ”Stage Presence”. Atleten bør udføre sin Stage Walk på en smagfuld og selvsikker måde. En overdrevet eller unødig lang performance vil blive scoret ned.

Atleten skal udføre sin Stage Walk jævnfør DFNAs anvisninger og regler – se oversigt over Stage Walk. Atleter der ikke følger disse anvisninger vil blive scoret ned.

Nedenstående er rækkefølgen for en stage walk:

 1. Center scene, bagerst (Front pose)
 2. Center scene, forrest (Alle fire quarter turn poseringer i rækkefølge afsluttende med front pose)
 3. Herefter forlader atleten scenen.

KUN de obligatoriske quarter turn poseringer er tilladt under atletens Stage Walk. Det vil sige ingen individuelle poseringer, og atleterne vil blive dømt ned, såfremt disse regler ikke overholdes. En vis kreativitet i forhold til overgange fra pose til pose, er dog tilladt.

En tegning over hvordan en stage walk skal udføres kan downloades på her.

 

DFNA, BIKINI

Bikini klassens formål er at finde den mest atletiske og fitte atlet, der repræsenterer idealet defineret for denne klasse. Bikini atleten skal have et blødere og mindre muskuløst look end Figure atleten, og det er derfor vigtigt, at atleten noterer sig forskellen mellem de to klasser, da man vil blive dømt ned, hvis man er for muskuløs, vaskulær eller har en for lav fedtmasse.

BEKLÆDNING:

Traditionel 2-delt bikini (dvs. uden ”kryds” på ryggen) og både ens- og flerfarvet stof er tilladt. G-streng er IKKE tilladt, og bikinien skal kunne dække ca. 35% af bagdelen.

Bikinien (inkl. diverse connectors og stropper) må udsmykkes med sten, glitter, pailletter osv. for ekstra effekt.

Højhælede sko er påkrævet.

Smykker er tilladt – ligeså er kropssmykker (piercinger), såfremt de er diskrete. Generelt skal de smykker man bærer IKKE fjerne fokus fra ens fysik eller trække ned i elegance.

BEDØMMELSE:

RUNDE 1 – GRUPPE SAMMENLIGNING:

Front Posering:
Hælene kan enten være placeret 5-15 cm fra hinanden eller med vægten på det ene ben, imens det andet ben kan placeres ud til siden, knæet kan være lidt bukket. Det er tilladt at have en hånd i siden.

Hofterne SKAL vende mod dommerne.

Atleten bør spænde sine Lats for at præsentere V-form, men ikke overdrive.

Tæerne skal vende mod dommerne. Vælger man at stå med benene næsten samlet, er det tilladt at vinkle tæerne en smule ud ad, hvis det hjælper ens præsentation. Såfremt dette overdrives kan det blive påtalt af hoveddommeren. Ligeledes kan hoveddommeren bede en atlet om at vise front poseringen med næsten samlet ben, jf. ovenstående.

Sideposering:
Fra frontposeringen drejer atleten en kvart omdrejning til højre. Overkroppen drejes ca. 35 grader mod dommerne, så den bagerste skulder kan ses, men drejningen må ikke være overdrevet. Hofterne SKAL pege mod siden af scenen, men hovedet må gerne drejes mod dommere/publikum. Benene må placeres en smule forskudt. Hænderne kan hænge langs siden, eller den ene hånd kan placeres på hoften. Langt hår bør placeres bag skulderen, så det ikke dækker for dommernes udsyn.

Rygposering:
Fra sideposeringen drejer atleten en kvart omdrejning til højre og vender ryggen til publikum og dommerne. Lige som med frontposeringen kan fødderne enten være placeret 5-15 cm fra hinanden eller med vægten på det ene ben, imens det andet ben kan placeres ud til siden, knæet kan være lidt bukket. Det er tilladt at have en hånd i siden.

Atleten bør spænde sine Lats for at præsentere V-form, men ikke overdrive. Armene kan hænge ned langs siden, eller atleten kan vælge at have en hånd i siden.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at dreje hovedet og kigge mod dommerne/publikum. Atleten kan vælge at stå med krydsede ben. Atleter med langt hår bør samle det foran den ene skulder, så ryggen kan ses.

Endvidere vil det blive dømt ned, hvis atleten står med ovedrevet spredte ben eller står bukket forover.

Generelt:
Atleten skal sætte sin posering og/eller kun bevæge sig såfremt det er nødvendigt at sætte poseringen op igen. Unødige, overdrevne og distraherende bevægelser kan blive dømt ned.

RUNDE 2 – STAGE WALK:

En ”Stage Walk” er atletens mulighed for at vise dommerne sin symmetri, condition og ”Stage Presence”. Atleten bør udføre sin Stage Walk på en smagfuld og selvsikker måde. En overdrevet eller unødig lang performance vil blive scoret ned.

Atleten skal udføre sin Stage Walk jævnfør DFNAs anvisninger og regler – se oversigt over Stage Walk. Atleter der ikke følger disse anvisninger vil blive scoret ned.

Nedenstående er rækkefølgen for en stage walk:

 1. Center scene, bagerst (Front pose)
 2. Center scene, forrest (Alle fire quarter turn poseringer i rækkefølge afsluttende med front pose)
 3. Herefter forlader atleten scenen.

KUN de obligatoriske quarter turn poseringer er tilladt under atletens Stage Walk. Det vil sige ingen individuelle poseringer, og atleterne vil blive dømt ned, såfremt disse regler ikke overholdes. En vis kreativitet i forhold til overgange fra pose til pose, er dog tilladt.

En tegning over hvordan en stage walk skal udføres kan downloades på her.

SLUT

 

Spørgsmål som IKKE findes besvaret i dette dokument kan rettes til DFNA via e-mail på: tnr@dfna.dk