Tilmelding / Entry Form

(Tilmeldingsfrist: 31. august 2019 / Registration deadline: August 31, 2019)Tilmeldingsgebyr inkl. medlemskab af DFNA for 2019, i alt DKK. 1.275,00. Du kan kun tilmelde dig én klasse.

Entry-fee incl. DFNA membership for 2019, total DKK 1.275,00. You can only enter one class.


Jeg bekræfter ovenstående / I confirm the above.