DFNA har lavet aftale med Clinique Beautyfix v/Christina Buhl om officiel tanningservice til vores konkurrencer, og hun vil derfor også være at finde til Open Danish Championship 2018. Ønsker du at benytte denne service, kan du bestille tid via dette link: https://cliniquebeautyfix.onlinebooq.dk.

Fredag den 21. september 2018 vil spraytan finde sted hos:
Sønderborg City Fitness
Linde Alle 6
6400 Sønderborg

Lørdag den 22. september 2018 vil spraytan finde sted backstage:
Alsion
Alsion 2
6400 Sønderborg

Det er udelukkende Clinique Beautyfix, der har lov til at spraytanne backstage, og det er således ikke tilladt for atleter at medbringe spraytan-udstyr (telt m.m.).

Derudover er alle tanning produkter, bortset fra oliebaserede produkter som f.eks. Dreamtan tilladt.

Det forventes, at den enkelte atlet behandler konkurrencestedet med respekt, og at man gør rent efter sig selv, hvis man ved uheld tilsviner steder, der ikke er afdækket. Atleter, der på grov vis ikke overholder denne anmodning, kan risikere at blive diskvalificeret fra konkurrencen samt miste deres DFNA medlemskab.


DFNA uses Clinique Beautyfix v/Christina Buhl as official tanning service for our competitions and she will therefore be available for Open Danish Championship 2018. If you wish to use this service, you can book a slot via this link: https://cliniquebeautyfix.onlinebooq.dk.

Friday September 21, 2018 the spray tanning will take place at:
Sønderborg City Fitness
Linde All 6
6400 Sønderborg

Saturday September 22, 2018 the spray tanning will take place backstage:
Alsion
Alsion 2
6400 Sønderborg

Only Clinique Beautyfix is allowed to perform spray tanning backstage, and it is therefore not permitted for athletes to bring spray tanning equipment of any kind (tent, etc.).

In addition, all tanning products, except for oil-based products such as Dreamtan, are allowed.

It is expected that the individual athletes will treat the venue with respect and will clean up after themselves, if an unprotected area accidentally gets dirty. Athletes who fail to comply with this request, risk being disqualified from the competition and lose their DFNA membership.

Beautyfix v/Christina Buhl