Backstage hjælper/aid

Det er tilladt at medbringe én hjælper, der har adgang til backstage sammen med dig. Det er muligt at tilkøbe adgang til ekstra hjælpere, såfremt man har brug for det. Ekstra adgangspas koster kr. 300 pr. stk. og kan købes til indvejning mod kontant betaling.

Backstagehjælpere har adgang til publikumsområdet under konkurrencen, men skal vise hensyn til det øvrige publikum. Der vil i øvrigt blive anvist et område tæt på scenen, hvor hjælpere, der har en atlet på scenen, kan opholde sig imens.


You are allowed to bring one backstage aid, who has access to backstage area with you. It is possible to buy access passes for additional assistants, if needed. Additional backstage passes cost DKK 300,- per person and can be bought at registration against cash payment.

Backstage aids have access to the public area during the competition, but should show consideration to the rest of the audience. There will also be an area near the stage, where assistants who have an athlete on stage can stay meanwhile.